Technologia zakładania nowej izolacji poziomej w istniejących budynkach. Zniszczona izolacja pozioma lub jej całkowity brak umożliwia kapilarne podciąganie wody gruntowej. Podciągająca wilgoć jest przyczyną odpadaniem tynku, technicznej degradacji czy rozsypywaniem się muru. Izolacja pozioma wykonana w sposób profesjonalny zapewnia 100% przed podciąganiem wód gruntowych przez mury budynku.

Dlaczego wybrać metodę cięcia muru?
 • Po wykonaniu izolacji poziomej następuje natychmiastowe odcięcie od podciągania wilgoci.
 • Wykonanie izolacji z płyt polietylenowych, które odporne są na uszkodzenia chemiczne występujące w murach oraz korozję.
 • Zapobiega podciąganiu wilgoci przez mury bez względu na rodzaj materiałów, z jakich są wykonane.
 • Wykonanie izolacji metrowymi odcinkami o raz odpowiednie klinowanie ścian całkowicie zapobiega osiadaniu murów i nie powoduje pękania ścian.

Z tych właśnie powodów wybór metody PRINZ zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla każdego budynku. Powstające ubytki w ścianach uzupełniane są zaprawą pod ciśnieniem 5 bar, która zostaje wtłoczona. W zaprawie zawarty jest środek pomocniczy, który powoduje pęcznienie przy zastyganiu. Przy wykonywaniu podcinki wykorzystuje materiały sprawdzone od wielu lat. W przeciwieństwie do innych metod osuszania nie maja wpływu takie czynniki jak wykonanie późniejszych badań serwisowych czy pomiaru stanu zawilgocenia.

  Metoda podcinania muru PRINZ Metody chemiczne – iniekcyjne Metoda wbijania blach chromowo-niklowych
Zalety
 • 100% skuteczność – izolacja jak w nowym budynku
 • trwałość izolacji poziomej wykonanej z PEHD – do końca trwałości technicznej budynku
 • wykonanie izolacji możliwe w przypadku wszelkich obciążeń muru
 • duże doświadczenie w stosowaniu metody (od ok. 100 lat)
 • szybki czas realizacji zlecenia
 • relatywnie niższa ingerencja w statykę budowli w porównaniu z metodami mechanicznymi
 • wykonanie izolacji możliwe w przypadku wszelkich obciążeń muru
 • wysoka skuteczność
 • wykonanie izolacji możliwe w przypadku wszelkich obciążeń muru
 • doświadczenie w stosowaniu metody (od ok. 20 lat)
 • wysoka trwałość izolacji poziomej oceniana na przynajmniej 50 lat

Wady

 • związana z większymi pracami remontowymi – potrzebna większa przestrzeń robocza
 • spory wzrost ceny w przypadku nieregularnego przebiegu spoin roboczych w murach wykonanych z twardszych materiałów
 • brak możliwości optycznej kontroli zachowania substancji po jej wprowadzeniu
 • bardzo duża różnorodność dostępnych środków do iniekcji o różnej skuteczności działania
 • skuteczność metody uwarunkowana wieloma czynnikami
 • duże nakłady finansowe, przede wszystkim ze względu na wysokie ceny blachy
 • w przypadku długich ścian bez usztywnienia zastosowanie metody obarczone jest ryzykiem
 • konieczne jest istnienie ciągłej fugi
 • spore wibracje przy wbijaniu blachy powodujące ewentualne powstawanie rys
 • brak możliwości wykonania w przypadku wystąpienia kamieni w szczelinie
Okres gwarancji 30 lat gwarancji na usługę (w praktyce, do końca trwałości technicznej budynku) ok. 5 lat, po tym czasie konieczne jest powtórzenie zabiegu 20 lat

Czas realizacji 

(dom 10x10m, ściany 40cm + ścianki działowe, razem ok. 22m2 powierzchni murów) 

ok. 3-4 dni robocze ok. 2-3 dni robocze ok. 3-4 dni robocze
Zastosowanie
 • w przypadku murów ceglanych stosuje się piły z łańcuchami widiowymi
 • w przypadku kamieni, betonu stosuje się piłę z liną diamentową
 • stopień zawilgocenia nie ma znaczenia
 • budynki zabytkowe, zamki, pałace
 • wiele technik iniekcyjnych stosowanych w zależności od rodzaju wilgoci, stopnia zawilgocenia czy stosowanych środków iniekcyjnych
 • budynki zabytkowe, zamki, pałace
 • budynki z murami ceglanymi posiadającymi ciągłe, równe szczeliny
 • jednorodne mury ceglane
 • budynki zabytkowe – ściany o max. grubości ok. 1m
PodcinkaMechaniczna.pl – Naprawa izolacji poziomej, Osusz muru, naprawa izolacji poziomych