Czym jest drenaż budynku i odwodnienie?

Drenaż budynku i odwodnienie to system odprowadzania wody deszczowej i gruntowej z dala od fundamentów i ścian domu. Jest to ważna usługa, która pomaga chronić dom przed zniszczeniami spowodowanymi przez nadmiar wody.

Dlaczego drenaż budynku i odwodnienie są ważne?

Nadmiar wody wokół domu może powodować wiele problemów, m.in.:

  • Podmoknięcie fundamentów: Może to prowadzić do pękania fundamentów, przemieszczania się ścian i innych problemów konstrukcyjnych.
  • Zawilgocenie piwnic: Wilgoć w piwnicy może powodować powstawanie pleśni i grzybów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
  • Erózja gleby: Woda spływająca z dachu i posesji może erodować glebę wokół domu, co może osłabić fundamenty i utrudnić zagospodarowanie terenu.
  • Powstawanie kałuż: Kałuże wokół domu mogą stanowić siedlisko dla komarów i innych szkodników.

Jak działa drenaż budynku i odwodnienie?

System drenażu budynku i odwodnienia składa się z kilku elementów:

  • Rury drenarskie: Perforowane rury ułożone w ziemi wokół domu. Zbierają one wodę deszczową i gruntową.
  • Studnie rewizyjne: Otwory umożliwiające dostęp do rur drenarskich w celu czyszczenia i konserwacji.
  • Ujście drenażu: Miejsce, do którego odprowadzana jest woda z rur drenarskich. Może to być studnia chłonna, system kanalizacji burzowej lub inne miejsce odprowadzania wody z dala od domu.

W tym miejscu chcielibyśmy zaproponować pomoc:

• Drenaż opaskowy budynku – odprowadzanie wód gruntowych od fundamentów budynku.
• Odwodnienie- odprowadzanie wód opadowych z rur spustowych.
NASZA OFERTA